Những khách hàng đã đánh giá:

 

Khách Hàng Đơn Vị Đánh Giá Ngày đánh giá
TARGET TARGET 22 / 06 / 2011
WALMART INTERTEK ( ITS) 19 / 09 / 2011
KOHL'S LI & FUNG 01 / 12 / 2011

International Buyers

BETTER WORK 20-21 / 12 / 2011
Family Dollar INTERTEK ( ITS) 23-24 / 08 / 2012