Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu May Phương Nam là thành viên liên kết của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

 

 

    Công ty Cổ phần May Phương Nam (Funagamex) được thành lập từ ngày 01-04-2001 theo quyết định số 09/2001/QĐ-BCN ngày 20/02/2001 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp May 5 và Xí nghiệp May 6 thuộc Công ty May Phương Đông thành Công ty Cổ phần May Phương Nam. Đây là một trong những đơn vị đi đầu trong nghành dệt may chuyển hình thức sở hữu nhà nước thành công ty Cổ phần. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-04-2001 theo giấy phép số 4103000345 do sở Kế hoạch và Đầu tư ký ngày 26-03-2001.

 

    Ngày 23/03/2011, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh đã cấp Giấy Chứng Nhận Kinh Doanh mới, đổi tên Công ty thành:

 

* Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MAY PHƯƠNG NAM

( gọi tắt là Công ty Phương Nam )

* Tên giao dịch:

PHƯƠNG NAM GARMENT TRADING IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY.

* Tên viết tắt:  PHUNAGAMEX.            *  Logo: 

* Trụ sở đặt tại: 18 Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

* Điện thoại: (0848) 39870191 – 39872886 – 39872887.

* Fax: (0848) 38959344.

* Email:       phuongnamgarment@funagamex.vn

* Website:   funagamex.vn

* NH: Ngân hàng TM CP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tp.Hồ Chí Minh

* Tài khoản: 10201.00000.96133 ( VNĐ )

                    10202.00000.09365 ( USD )

 

Phương Nam hiện nay có diện tích nhà xưởng là 8.600 m2, bố trí 02 xí nghiệp may với 17 chuyền may, 750 lao động, 700 máy móc thiết bị các loại. Năng lực sản xuất hàng Thun, T-Shirt, Polo-Shirt, Pants … 4.500.000 sản phẩm/năm xuất khẩu sang thị trường E.U, USA, Canada, Mexico …

Tổng doanh thu năm 2001 đạt 8.850.000.000 đồng. Năm 2015 đạt 89.084.000.000 đồng, tăng trường 10 lần sau 15 năm hoạt động.

 

 

Năm 2012 2013 2014 2015
Doanh Thu Xuất Khẩu  ( USD ) 17,589,000 17,348,000 14,332,000 12,998,000
Tổng doanh thu          ( VNĐ ) 87,383,000,000 90,357,000,000 92,728,000000 89,084,000,000
Lợi Nhuận                ( VNĐ ) 8,612,000,000 6,700,000,000