Lĩnh vực hoạt động

 

         Sản xuất kinh doanh hàng may mặc.

         Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy dệt, may, da giày.

         Chuẩn bị mặt bằng.

         Lắp đặt hệ thống, hoàn thiện công trình xây dựng.

         Bán buôn, bán lẻ vải, hàng dệt, hàng may sẵn, giày dép.

         Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh.